Ferie for alle

Gode ferieopplevelser for alle
Mange barnefamilier i fylket sliter økonomisk. Årsakene til dette er sammensatte, men en av konsekvensene er ofte at foreldrene ikke kan gi barna de sosiale opplevelsene de har behov for. Dette gjør Røde Kors noe med.

Ferie for alle (FFA) er et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med presset økonomi. Tilbudet skal bidra til sosial deltakelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.

Samarbeid med kommunene
Ferie for alle retter seg mot familier som har så begrenset økonomi at de ikke klarer å finansiere ferie- og fritidsopplevelser på egen hånd. Familien kan ikke ha andre tilsvarende tilbud og økonomien må ha vært svak over tid. De fleste turene retter seg mot familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år, men vi har også ferieopphold for ungdommer opp til 18 år.

På noen av feriene våre reiser barn uten følge med foreldre. Men vi satser mest på familieopphold, slik at barna får mulighet til å dele ferieopplevelsene med sine nærmeste.

Ansatte i kommunen har oversikt over hvilke barnefamilier som trenger et ferieopphold. Derfor samarbeider vi med skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, sosialtjenesten og andre instanser som er i kontakt med målgruppa. I tillegg rekrutteres noen familier gjennom andre Røde Kors aktiviteter

Bli frivillig ferieleder
Røde Kors har bruk for flere frivillige på Ferie for alle. De frivillige deltar i aktiviteter sammen med barn og foreldre, og hjelper til der det trengs. På feriene hvor barn reiser uten følge med foreldre har de frivillige fra Røde Kors ansvar for å ivareta barna.

For å bli frivillig ferieleder må du:

  • Være over 18 år
  • Få en kort opplæring
  • Sette av tid til å skape gode ferieopplevelser for barn
Du er her: Forsiden Omsorg Ferie for alle