Besøksvenn

Tusenvis av nordmenn er ensomme. De mangler noen å dele gleder og sorger med, og føler seg ofte isolert. Røde Kors Besøkstjeneste organiserer besøk til mennesker som ønsker støtte og oppmuntring i hverdagen.

Du kan gjøre en innsats
Engasjer deg som besøksvenn

Det  å være ensom har blitt nesten tabu. Idealet er å ha mange venner og et bredt sosialt liv.
Som besøksvenn får du kontakt med mennesker som av ulike grunner ønsker noen å snakke med.

Over hele landet har Røde Kors Besøkstjeneste tilbud om faste besøksordninger i private hjem. Over 600 institusjoner har også fast, ofte ukentlig, besøk av Besøkstjenesten. Besøksvennene er til hjelp og støtte for ensomme langtidssyke, eldre, unge, enslige forsørgere som opplever isolasjon, ensomme innvandrere og personer med psykiske lidelser. Besøkstjenesten driver også ulike former for kontaktskapende aktiviteter for grupper av mennesker.

Røde Kors driver også ulike former for kontaktskapende virksomhet som turer, eldrekaféer, jule- og påskefester, trimkvelder og annet.

Besøksvennene driver ikke oppsøkende virksomhet, men besøker dem som ønsker det.

Trenger du eller noen av dine nærmeste en besøksvenn?
I Røde Kors Besøkstjeneste finnes en gruppe kvinner og menn som gjerne vil være til støtte og oppmuntring for den som er ensom.

Besøksvenner kommer hjem til deg og tar en prat. Det spiller ingen rolle om du er ung eller gammel, om du bor hjemme eller på institusjon.

For å være besøksvenn må du være over 18 år.

 


Du er her: Forsiden Omsorg Besøksvenn